Wijkplatformbijeenkomst november 2015

Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en bedankt de Beekrede voor hun gastvrijheid. Hij kondigt een paar wijzigingen in de agenda aan waarvan het thema “omzien naar elkaar” is.

Evelien van Rijswijk van de Pniëlkerk legt uit welke hulp de Pniëlkerk kan bieden. Dit kan zijn qau vervoer, administratief en in erg schrijnende gevallen kan het zelfs zijn dat er financiële hulp geboden wordt. Er heerst een volstrekte geheimhoudings plicht. Voor hulp kunt u kontakt opnemen via de website.

Martin Hobers komt vertellen over de asiel zoekers centra, met name over het AZC in Almelo. Wereldwijd zijn 60.000.000 mensen op de vlucht, waarvan 400.000 in Europa en 46.000 in Nederland dit jaar. Wanneer ze in een asielprocedure worden toegelaten dan worden ze opgevangen in het AZC. Het is in ieder geval van groot belang dat ze zo snel mogelijk Nederlands leren en als ze een verblijfs vergunning krijgen dan moeten ze een inburgeringscursus volgen en krijgen ze hulp bij het zoeken naar gepaste huisvesting. Van alle vluchtelingen keren er hooguit 20 % terug, maar van de huidige vluchtelingen wordt dit percentage niet verwacht. Meer informatie is te vinden op de website www.coa.nl .

Anne-Marie Pleyhuis vertelt over het project de Buurvrouw, momenteel kan men tegen een geringe vergoeding maaltijden nuttigen, hiervoor geldt een vrije gift. Werkgroep burgerinitiatieven is bij de Buurvrouw en bij de Eethoek op de Riet geweest. Er is een kerngroep gerealiseerd die deze projecten steunt.

Els bos van de Elisa kerk vertelt dat zij hulp bieden aan minderbedeelde mensen, zij worden doorverwezen naar Karitas deze beschikt over een meubel/ witgoed project. Ook zamelen zij kleding in die wordt verkocht en de opbrengst gaat naar de derde wereld projecten. De goede kleding wordt naar Esra gedaan, daar kunnen mensen voor een paar euro kleding kopen. Tevens worden er door Almelo doet mee en door de voedselbank bonnen verstrekt waarmee men daar ook kleding kan halen. Bij bijzondere vieringen worden boodschappen ingezameld die dan weer aan de boodschappen mand of de voedselbank worden verstrekt.

Nico vertelt over een aftredingsagenda en doet tevens een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Sylvia Schuite deelt mee dat Anja Timmer zich laat verontschuldigen. Er is een info avond geweest over het bestemmingsplan van de voormalige stadsbank. Ertegenover is het inmiddels kaal en komt er gras, evt. iets anders in overleg en met hulp van de omwonenden. Het wijkteam en de politie en werkgroep verkeer en millieu zijn bezig met de veiligheidsagenda. De bus is in de van Lochemstraat geweest afgelopen 10 oktober. Er hebben zich vele bewoners gemeld met hun zorgen of ideeën. Op 11 december komt de bus toch weer op de kerstmarkt, die helaas vorig jaar daar niet heeft gestaan. Een ieder is er welkom voor een praatje en/of een lekkere warme chocomel.

Het verslag van de vorige wijkplatform bijeenkomst wordt even doorgenomen. Er komt een vraag over de invulling van het rembrandtveld, maar daar is nog niets concreets over bekend. Nico bedankt Hans Bijker voor het verslag.

Nieuws uit de Werkgroepen:

Hans Bijker meldt dat het Verkeer en Millieu geen nieuws heeft.

Johan de Ruiter zegt dat het Rembrandt Fiësta nog steeds naarstig op zoek is naar opvolgers van de afgetreden bestuursleden, wel worden nieuwe aanmelders nog een tijdje door het afgetreden bestuur begeleid.

Dinsdag 8 december is er een openbare hoorzitting in de raadszaal van het stadhuis, over het bestemmingsplan oude stadsbank.

Almelooose Cuyp meldt dat er de afgelopen tijd 3 activiteiten hebben plaatsgevonden één daarvan was de burendag en twee maal een open dag van turkse groeperingen in onze wijk.

Joop Martens van de wijkkrant meldt dat de wijkkrant nog wel één jaar doorgaat en vraagt met klem aan de aanwezigen eens een stukje te schrijven. Hij vertelt dat de bloeiende fietsen in de wijk een opknapbeurt krijgen en hij bedankt de bewoners voor de bewatering van de bloeiende fietsen.

Nico neemt afscheid van Jan Pleijhuis onze stadsdeelbeheerder, daar deze 17 december met vervroegd pensioen gaat.

De rondvraag levert een heel debat op over de verkeersveiligheid voor de Titus Brandsmahof, maar voor dit een agenda punt dreigt te worden sluit Nico de vergadering en nodigt voor een drankje en een hapje.

Voor een foto impressie klik hier

Total Page Visits: 1389 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.