Wijkplatformbijeenkomst 16 maart 2016

HPIM3921

Nico heet iedereen welkom en opent de bijeenkomst met een paar wijzigingen in de agenda.

Marcel Roordink, beleidsmedewerker rioleringen bij de gemeente Almelo, geeft uitleg over het waterbeleid in Almelo. Water is momenteel heel erg actueel, zie de vele krantenartikelen van de afgelopen periode.

Aan de hand van een powerpoint toont hij wat cijfers over de riolering:
410 km vrijverval
125 km persleiding
14 km drainage
375 stuks gemalen, bbv. ed.
Waarde circa 350 miljoen euro

Grondwaterbeleid Almelo heeft hoge grondwateren:
±70 cm onder de straat
± 90 cm onder de vloer

Grondwateraandachtsgebieden zijn gebieden van meldingen van hoogwater en van eigen metingen. In 2012 hebben ± 16.000 adressen een enquete ontvangen en die heeft de gemeente in kaart gebracht. Op 140 plaatsen in de stad liggen peilbuizen, deze meten de grondwaterstanden. Grondwaterdata is openbaar geworden en kan men zelf bekijken op:

http://publiek.twentswaternet.mosgeo.com/

Hevige regenval
Functie (gemengd) riool
Transport vuil water
Transport regenwater

Functioneren riool tijdens regen is afhankelijk van:
± 10 % gaat niet meer via het riool maar rechtstreeks naar de kanalen

Teveel water op straat willen we niet en is niet acceptabel

Wat kunnen we doen:
Voorspellen wateroverlast stedelijk gebied
Inspelen op klimaatverandering.

Marcel vraagt alle aanwezigen aan de hand van plattegronden met wateroverlastgebieden te bekijken en aan te geven of zij het ook zo ervaren of dat er meer aandachtspunten zijn waar het water toch nog problemen veroorzaakt. Dit kunnen ze met een groene of een zwarte stift aangeven.

Na de pauze vertelt Frits de Mul, een bewoner van de wijk Groeneveld, over de problemen in die wijk. De sloten liepen altijd door tot aan de Weezebeek, maar nu is de afvoer onderbroken door de plaatsing van de geluidswal. Er zijn duikers geplaatst maar die functioneren niet. Er is een wadi gemaakt met een afvoerbuis, maar die voert niet af. De buis komt onder het water en de helling is verkeerd. Het water komt van buiten naar binnen. De sloten zijn weg en de wadi heeft geen afvoer en werkt voor water van buiten de wijk. Hij vraagt dan ook om vernieuwing van de sloten en verbetering van de afvoerbuis in de wadi.

Jeroen Buitenweg van het waterschap vertelt wat het waterschap doet.
Veilig (binnen de dijken)
Voldoende, niet teveel droogte (zomer- winterpeil) met wadi`s
Schoon voor terug naar de natuur. Aantrekkelijk water met terrasjes aan de waterkant en beekjes om langs te wandelen.

Het waterschap probeert Almelo te beschermen tegen de doorbraak vanuit Duitsland. Een goede doorstroming door de beken, bredere beken waardoor minder hoogte nodig is. Een nieuwe beek van ± 10 km om Almelo heen, om Almelo te beschermen, extra breed om het te vele water te kunnen regulieren. Er zijn ook groendaken in opkomst om het groendak te laten fungeren als spons en er minder water afgevoerd hoeft te worden.

Nico vraagt de sprekers even naar voren te komen en bedankt hen met een fles wijn voor hun bijdrage.

Anja Timmer komt nog even terug op de problemen omtrent de bezwaren tegen de bouw van een loods op het voormalig stadsbank terrein. De bewoners beginnen nu een rechtszaak tegen de gemeente.
Er zijn ideeën ingeleverd voor het terrein hoek Ary Schefferstraat – Jan Tooropstraat.
17 maart is er een buurtbemiddeling stadsconferentie.
Inmiddels zijn er weer vier wethouders in Almelo, opvolger voor Jan Pleijhuis is Jan de Jager.

Nico meldt dat het wijkplatform afscheid neemt van 4 bestuursleden, te weten:

Gerda Kleinburink, Joop Martens, Dick Tanate en Angelina Hoogenkamp.

Jaren geleden was het nog zo dat elke groepering een afgezant had in het bestuur, maar door het reïntegreren worden het allemaal Nederlanders en is een specifieke afgezant niet meer nodig.

Anja Timmer meldt dat de wethouders erg trots zijn op de wijkplatformbestuurders en op wat zij allemaal al bereikt hebben voor hun wijk en vindt deze dan ook onmisbaar. Zij spreekt de aftreders toe en bedankt hen voor hun jarenlange inzet.

Nico en Anja overhandigen de aftreders een bos bloemen en een mooie pen.

Johan de Ruiter heeft de kascontrole samen met Coby Aaldenberg goedgekeurd.
Coby Aaldenberg en Guus Verwers vormen de nieuwe kascommissie.

De verkeerscommissie heeft een bijeenkomst gehad over het stoepparkeren aan de Wetstraat en de Hagendoornstraat.
De gemeente gaat serieus kijken naar de oversteekstrook aan de Berlagelaan, waar de vele verkeersstromen bij elkaar komen.

Nico vertelt over het rooster van aftreden en Jan Aaldenberg wordt als vicevoorzitter benoemd.

Joop Martens doet een oproep aan alle aanwezigen om actiever deel te nemen aan de gebeurtenissen in de wijk.

Nico vraagt de aanwezigen zichzelf of anderen voor te dragen als opvolgers in het Wijkplatformbestuur.

Jan Aaldenberg meldt dat de volgende wijkplatformbijeenkomst in het Meester Siebelinkhuis plaatsvindt en let op, niet zoals gewoonlijk op woensdag, maar op maandag 13 juni.

Thema: Senioren in beweging.

Nico gaat over op de rondvraag en vanuit het publiek komt de vraag of het klopt dat de gemeente het contract met Accres opzegt?

Anja Timmer bevestigt dit en de gemeente bekijkt de mogelijkheden qua subsidie`s voor een vervolg.

Nico sluit deze bijeenkomst en nodigt een ieder voor een hapje en een drankje.

Voor een fotoimpressie klik hier

Total Page Visits: 630 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.