Verslag Wijkplatformbijeenkomst Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld, dd 24 januari 2018

 

(Aan deze avond is geen thema verbonden. De avond staat in het teken van sociaal samenzijn, waarbij iedereen recht van spreken heeft.)

Voorzitter Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.

Nico blikt in zijn toespraak terug op 2017 en geeft een vooruitblik naar 2018.

Onderwerpen die in 2017 aan bod kwamen zijn o.a. :

  • Verlengde schooldag
  • Nieuwe op te richten jeugdraad
  • Toekomstplannen van de woningstichtingen
  • Rembrandtfiësta
  • Het verdwijnen van de Veurbode
  • AED’s (automatische externe defibrillator)en reanimeren
  • Interactieve bijeenkomst op 29 november jl. met wijkwethouder Christien van Wijk en 5 collega’s van haar

Vervolgens geeft Nico een vooruitblik op 2018.

Hij deelt mee, dat de opzet van de wijkplatformavonden gewijzigd zal worden. Over een juiste invulling wordt nog nagedacht. Ook het aantal avonden gaat terug van 4 naar 3 per jaar. Mocht er onverhoopt iets bijzonders gebeuren dan kan er altijd een extra avond worden ingelast.

Harry de Olde komt met een voorstel om regelmatig een stukje op de Gele Raaf te laten zetten. Deze heeft nl een groot bereik. Dit in verband met het verdwijnen van de Veurbode.

De redactie van de weekkrant Hallo Almelo heeft aangeboden om maandelijks een deel van een pagina te willen wijden aan wijkinformatie van onze 3 wijken. Deze informatie zal door het platform zelf aangedragen moeten worden. Tot heden is echter nog niemand gevonden die hier de schouders onder wil zetten.

Door het Wijkplatform is bij Beter Wonen een buurtwaardebon aangevraagd voor het aanschaffen van een tent, waarmee het Wijkplatform dan de wijken in wil om zgn tentgesprekken te gaan houden. Het is de bedoeling dat deze gesprekken gaan fungeren als een soort vernieuwd klankbord. De aanvraag is inmiddels door Beter Wonen toegekend.

De tent zal na het ontvangen van de waardebon worden aangeschaft.

Er is thans een handtekeningenactie opgezet door Carmen Booiman ivm de onveilige situatie rond het Vincent van Goghplein en dan met name ten aanzien van de snelheid en de VOP’s.

Het bestuur van het wijkplatform en de werkgroep Verkeer en Milieu zullen in verband hiermee een afspraak maken met wethouder Irene ten Seldam (Dit gesprek zal plaatsvinden op vrijdag 2 februari as).

In de krant stond een artikel over “App de wijkagent”. Uitgezocht wordt of dit ook in de Ossenkoppelerhoek mogelijk is.

Verder hoopt Nico dat er dit jaar onderwerpen aan de orde komen die meer mensen naar het wijkcentrum trekken.

Vraag: De NOS is thans bezig met “De Onderstroom”, een programma van Nieuwsuur. Is het Wijkplatform hiervoor gevraagd mee te werken?

Antwoord: Het Wijkplatform is niet benaderd.

Vraag: Is er in deze wijk ook buurtbemiddeling? Antwoord: Ja, maar deze is in heel Almelo.

Op www.buurtbemiddelingalmelo.nl staat alle nodige informatie.

Vraag aan Jan Aaldenberg: Is de lijst met alle activiteiten c.q. clubs, die er in de wijk zijn, al klaar? Antwoord: Nee, dit is stopgezet ivm de wijkagenda.

Joop Martens zou graag willen dat deze lijst er alsnog komt.

Opmerking Jan Aaldenberg: Er wordt gewerkt aan een wijk-app, zoals ook in de Wierdense Hoek met veel succes wordt gebruikt.

Nico dankt iedereen voor de inbreng en nodigt allen uit tot napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Voor een foto impressie klik hier

Total Page Visits: 659 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.