VERSLAG WIJKPLATFORMBIJEENKOMST OSSENKOPPELERHOEK, BEEKLUST EN GROENEVELD DD 24–05–2023

De wijkplatformavond voor de wijken Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld werd gehouden
bij de Pluk- en Eettuin “Pluk Geluk” aan de Koedijk 1 (bij Dierenarts ter Keurs).
Voorzitter Johan de Ruiter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Hij merkt op dat dit de 1 e keer is dat de wijkplatformavond op locatie wordt gehouden.
Het is de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren.
Allereerst wordt een nieuw bestuurslid voorgesteld: Anouk Suripatty. Zij wordt van harte welkom
geheten. Zij vertelt wat over zichzelf en de reden waarom ze bij het bestuur is gegaan.
Ontwikkelingen in de wijk
Sylvia Schuite vertelt, samen met Nicole en Gertia (beide van Avedan)over onze wijk en haar
geschiedenis. Vorig jaar werd er in de databank van de gemeente gekeken naar wat voor bewoners
de Ossenkoppelerhoek heeft. De wijk heeft veel verschillende buurten.
Belangrijke thema’s zijn o.a. Veiligheid in eigen buurt en veerkracht. Wat is de opdracht voor de wijk?
Welke kansen hebben de kinderen bv? Er zijn veel activiteiten in de wijk, waaraan veel vrijwilligers
meedoen. Nicole vertelt over welke mogelijkheden men allemaal heeft. Waarvoor hebben de
mensen hier de energie, wat kunnen ze? De bewoners weten zelf wat er is en wat er nodig is.
Wat zou men nog willen, nog kunnen doen? En wat is er al allemaal? Wat wordt er nog gemist hier?
Er worden briefjes uitgedeeld waarop iedereen kan opschrijven wat men nog graag gerealiseerd wil
zien en wat er al aanwezig is. Hiervoor wordt 5 minuten ingepland.
Hierna worden alle antwoorden bekeken. Het blijkt dat er al heel veel dingen zijn en dat er veel
positiviteit in de wijk is. Wat kan er nog bij? Beter gebruik van het Beeklustpark, meer multiculturele
activiteiten, enz. Alle gewenste activiteiten zullen worden geïnventariseerd. Er zijn nog veel
mogelijkheden om deze wijk te verbeteren. Ook de kinderboerderij doet mee met allerlei
activiteiten, zoals bv markten. De 3 professionals (Sylvia, Nicole en Gertia) gaan alles uitwerken en
gaan verder de wijk in om tijdens gesprekken met mensen vast te stellen wat de wensen zijn.
Ook een mogelijkheid is om verbinding te leggen tussen groepen van mensen die iets willen
ondernemen. Als er plannen gemaakt worden voor bv woningbouw dan moet er ook gelijk een plan
gemaakt worden voor een andere speelplek voor kinderen en een hondenspeelveld.
De voorzitten bedankt de 3 dames.
Vraag: krijgen nieuwe bewoners nog een soort welkomstpakket of zo? Nee, dat niet, maar wel een
brief namens het wijkplatform. Het is echter wel een idee om daarover na te denken.
Vraag: Nieuwe bewoners kennen hier nog niemand. Is het een idee om een kennismakingsbezoek te
brengen of ergens voor uit te nodigen? Wordt over nagedacht.
Een mogelijkheid om je buren te leren kennen is natuurlijk de Burendag. Door het wijkplatform
genomen initiatieven hebben helaas weinig succes.
Slingerbeurs
Deze wordt al jaren in Almelo gehouden. De voorzitter is er geweest en heeft gepraat met Heracles
over o.a. Walking Football. Er is een match gemaakt voor 3x een training van 1 uur voor 20 personen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via een intekenlijst. Helaas zijn er tot nu geen reacties.
Verslag vorige wijkavond: Geen opmerkingen. Dank aan notulist.
Dan is het woord aan de wijkwethouder Jan Martin van Rees. Het zou mooi zijn als men eens iemand
meeneemt naar een wijkbijeenkomst of met iemand een praatje maken. Mensen maken met elkaar
een wijk prettig leefbaar. Almeloos weekblad komt helaas ook niet overal, echter is deze weekkrant
gratis te verkrijgen bij bv de Dekamarkt. Voor dinsdag 30 mei moet de gemeente een beslissing
nemen over de Maardijk en de Koedijk en de plannen van Heracles. De Maardijk zal deels met
paaltjes worden afgesloten. Voor hulpdiensten en bevoorrading blijft de straat echter wel geheel
toegankelijk.

Er zijn nog meer aanpassingen in de planning.
Ook zullen er veranderingen komen voor de velden van Oranje Nassau. De verwachting is dat de
gemeenteraad dinsdag akkoord gaat.
Vraag: wordt van dat gedeelte een 30 km zone gemaakt? Waarschijnlijk niet. Door de afsluiting zal
hard rijden praktisch onmogelijk worden. De parkeerplaats naast Dierenarts ter Keurs blijft intact.
Er zal wel meer gehandhaafd worden. Ook zou er meer handhaving plaats moeten vinden bij het van
Goghplein. Er wordt nog nagedacht over een eventuele wegsleepregeling.
Opmerking: Er zijn zeer veel fietsers s’avonds zonder licht. Wellicht ook meer handhaving.
Vraag: In de Jan Vermeerstraat zijn flats afgebroken. Worden daar ook huizen gebouwd? Dit is nog
niet bekend.
Er komen in de wijk 348 parkeerplaatsen bij. Er zal daardoor minder geparkeerd worden in de
straten. De voorzitter bedankt de wethouder.
Kascontrole
Er is kascontrole geweest door Betty Moelard en Hans van Riet. De administratie werd akkoord
bevonden en er is voorgesteld om het bestuur decharge te verlenen.
Kascommissie
Hans van Riet treedt af. Jan Aaldenberg meldt zich aan als nieuw kascommissielid, zodat volgend jaar
de kascontrole wordt uitgevoerd door Betty Moelard en Jan Aaldenberg.
Werkgroep verkeer/milieu
Hierover is geen nieuws te melden. In juni zal er weer een vergadering worden belegd.
Website
De website is wel up to date maar moet worden aangepast. Wie hiervoor verantwoordelijk is en
waar de rechten liggen wordt nog uitgezocht.
Overige mededelingen
– Op 17 juni is er een straatspeeldag in de Boomsplaats.
– De actiegroep Schefferstraat (woningbouw op hondenspeelveld) gaat nu naar de Raad van
State. Er is hiervoor een petitie opgestart.
– Op 7 juni is er weer Kleurrijk Koken.
– Op 5 mei is er in de Beekrede een vrijheidsmaaltijd georganiseerd door het bestuur van het
Wijkplatform, de dames van Kleurrijk Koken en een aantal bewoners van de Beekrede.
Het was allemaal erg lekker en heel gezellig. Alle vrijwilligers: enorm bedankt.
Wijkagent: er is onlangs gehandhaafd op de Maardijk en de Koedijk. Er zijn veel bekeuringen
uitgeschreven.
Pluk- en eettuin
Dan is het woord aan Petra en Herman ter Keurs, wonende aan de Koedijk 1. Achter hun woning
wordt op het open terrein een pluk- en eettuin gerealiseerd onder de naam “Pluk Geluk”.
Het geheel heeft de vorm van een bloem. Er zijn reeds een aantal velden ingezaaid met diverse
bloemenmengsels. Het is de bedoeling dat iedereen die wil er een stukje kan ontginnen om er
groenten, fruit en bloemen te kweken. Bij genoeg aanbod kan daarna vrij geoogst worden.
Petra en Herman nemen daarna de aanwezigen mee naar de tuin om ter plaatse uitleg te geven.
Belangstellenden die mee willen werken kunnen met de familie ter Keurs contact opnemen.
De voorzitter bedankt de familie ter Keurs voor hun gastvrijheid en overhandigt een attentie.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

 

De wijkplatformavond voor de wijken Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld werd gehouden
bij de Pluk- en Eettuin “Pluk Geluk” aan de Koedijk 1 (bij Dierenarts ter Keurs).
Voorzitter Johan de Ruiter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Hij merkt op dat dit de 1 e keer is dat de wijkplatformavond op locatie wordt gehouden.
Het is de bedoeling dat dit vaker gaat gebeuren.
Allereerst wordt een nieuw bestuurslid voorgesteld: Anouk Suripatty. Zij wordt van harte welkom
geheten. Zij vertelt wat over zichzelf en de reden waarom ze bij het bestuur is gegaan.
Ontwikkelingen in de wijk
Sylvia Schuite vertelt, samen met Nicole en Gertia (beide van Avedan)over onze wijk en haar
geschiedenis. Vorig jaar werd er in de databank van de gemeente gekeken naar wat voor bewoners
de Ossenkoppelerhoek heeft. De wijk heeft veel verschillende buurten.
Belangrijke thema’s zijn o.a. Veiligheid in eigen buurt en veerkracht. Wat is de opdracht voor de wijk?
Welke kansen hebben de kinderen bv? Er zijn veel activiteiten in de wijk, waaraan veel vrijwilligers
meedoen. Nicole vertelt over welke mogelijkheden men allemaal heeft. Waarvoor hebben de
mensen hier de energie, wat kunnen ze? De bewoners weten zelf wat er is en wat er nodig is.
Wat zou men nog willen, nog kunnen doen? En wat is er al allemaal? Wat wordt er nog gemist hier?
Er worden briefjes uitgedeeld waarop iedereen kan opschrijven wat men nog graag gerealiseerd wil
zien en wat er al aanwezig is. Hiervoor wordt 5 minuten ingepland.
Hierna worden alle antwoorden bekeken. Het blijkt dat er al heel veel dingen zijn en dat er veel
positiviteit in de wijk is. Wat kan er nog bij? Beter gebruik van het Beeklustpark, meer multiculturele
activiteiten, enz. Alle gewenste activiteiten zullen worden geïnventariseerd. Er zijn nog veel
mogelijkheden om deze wijk te verbeteren. Ook de kinderboerderij doet mee met allerlei
activiteiten, zoals bv markten. De 3 professionals (Sylvia, Nicole en Gertia) gaan alles uitwerken en
gaan verder de wijk in om tijdens gesprekken met mensen vast te stellen wat de wensen zijn.
Ook een mogelijkheid is om verbinding te leggen tussen groepen van mensen die iets willen
ondernemen. Als er plannen gemaakt worden voor bv woningbouw dan moet er ook gelijk een plan
gemaakt worden voor een andere speelplek voor kinderen en een hondenspeelveld.
De voorzitten bedankt de 3 dames.
Vraag: krijgen nieuwe bewoners nog een soort welkomstpakket of zo? Nee, dat niet, maar wel een
brief namens het wijkplatform. Het is echter wel een idee om daarover na te denken.
Vraag: Nieuwe bewoners kennen hier nog niemand. Is het een idee om een kennismakingsbezoek te
brengen of ergens voor uit te nodigen? Wordt over nagedacht.
Een mogelijkheid om je buren te leren kennen is natuurlijk de Burendag. Door het wijkplatform
genomen initiatieven hebben helaas weinig succes.
Slingerbeurs
Deze wordt al jaren in Almelo gehouden. De voorzitter is er geweest en heeft gepraat met Heracles
over o.a. Walking Football. Er is een match gemaakt voor 3x een training van 1 uur voor 20 personen.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via een intekenlijst. Helaas zijn er tot nu geen reacties.
Verslag vorige wijkavond: Geen opmerkingen. Dank aan notulist.
Dan is het woord aan de wijkwethouder Jan Martin van Rees. Het zou mooi zijn als men eens iemand
meeneemt naar een wijkbijeenkomst of met iemand een praatje maken. Mensen maken met elkaar
een wijk prettig leefbaar. Almeloos weekblad komt helaas ook niet overal, echter is deze weekkrant
gratis te verkrijgen bij bv de Dekamarkt. Voor dinsdag 30 mei moet de gemeente een beslissing
nemen over de Maardijk en de Koedijk en de plannen van Heracles. De Maardijk zal deels met
paaltjes worden afgesloten. Voor hulpdiensten en bevoorrading blijft de straat echter wel geheel
toegankelijk.

Er zijn nog meer aanpassingen in de planning.
Ook zullen er veranderingen komen voor de velden van Oranje Nassau. De verwachting is dat de
gemeenteraad dinsdag akkoord gaat.
Vraag: wordt van dat gedeelte een 30 km zone gemaakt? Waarschijnlijk niet. Door de afsluiting zal
hard rijden praktisch onmogelijk worden. De parkeerplaats naast Dierenarts ter Keurs blijft intact.
Er zal wel meer gehandhaafd worden. Ook zou er meer handhaving plaats moeten vinden bij het van
Goghplein. Er wordt nog nagedacht over een eventuele wegsleepregeling.
Opmerking: Er zijn zeer veel fietsers s’avonds zonder licht. Wellicht ook meer handhaving.
Vraag: In de Jan Vermeerstraat zijn flats afgebroken. Worden daar ook huizen gebouwd? Dit is nog
niet bekend.
Er komen in de wijk 348 parkeerplaatsen bij. Er zal daardoor minder geparkeerd worden in de
straten. De voorzitter bedankt de wethouder.
Kascontrole
Er is kascontrole geweest door Betty Moelard en Hans van Riet. De administratie werd akkoord
bevonden en er is voorgesteld om het bestuur decharge te verlenen.
Kascommissie
Hans van Riet treedt af. Jan Aaldenberg meldt zich aan als nieuw kascommissielid, zodat volgend jaar
de kascontrole wordt uitgevoerd door Betty Moelard en Jan Aaldenberg.
Werkgroep verkeer/milieu
Hierover is geen nieuws te melden. In juni zal er weer een vergadering worden belegd.
Website
De website is wel up to date maar moet worden aangepast. Wie hiervoor verantwoordelijk is en
waar de rechten liggen wordt nog uitgezocht.
Overige mededelingen
– Op 17 juni is er een straatspeeldag in de Boomsplaats.
– De actiegroep Schefferstraat (woningbouw op hondenspeelveld) gaat nu naar de Raad van
State. Er is hiervoor een petitie opgestart.
– Op 7 juni is er weer Kleurrijk Koken.
– Op 5 mei is er in de Beekrede een vrijheidsmaaltijd georganiseerd door het bestuur van het
Wijkplatform, de dames van Kleurrijk Koken en een aantal bewoners van de Beekrede.
Het was allemaal erg lekker en heel gezellig. Alle vrijwilligers: enorm bedankt.
Wijkagent: er is onlangs gehandhaafd op de Maardijk en de Koedijk. Er zijn veel bekeuringen
uitgeschreven.
Pluk- en eettuin
Dan is het woord aan Petra en Herman ter Keurs, wonende aan de Koedijk 1. Achter hun woning
wordt op het open terrein een pluk- en eettuin gerealiseerd onder de naam “Pluk Geluk”.
Het geheel heeft de vorm van een bloem. Er zijn reeds een aantal velden ingezaaid met diverse
bloemenmengsels. Het is de bedoeling dat iedereen die wil er een stukje kan ontginnen om er
groenten, fruit en bloemen te kweken. Bij genoeg aanbod kan daarna vrij geoogst worden.
Petra en Herman nemen daarna de aanwezigen mee naar de tuin om ter plaatse uitleg te geven.
Belangstellenden die mee willen werken kunnen met de familie ter Keurs contact opnemen.
De voorzitter bedankt de familie ter Keurs voor hun gastvrijheid en overhandigt een attentie.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

Voor een foto impressie klik hier

Total Page Visits: 1184 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.