Verslag wijkplatformbijeenkomst Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld dd 18 – 01 – 2023

De voorzitter Johan de Ruiter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Hij spreekt een nieuwjaarswens uit en geeft enkele punten aan waar het wijkplatform zich het
komende jaar mee bezig houdt. Deze punten zijn o.a. :
Verdiepingssessies, bijeenkomst op diverse locaties, Kleurrijk koken (volgende op 1 februari),
plaatsing speeltoestellen (o.a. aan de Jan Sluyterslaan),Burendag (groter dan voorheen) en
5 mei – bevrijdingsmaaltijd.
Tav Kleurrijk koken stelt het wijkplatform 10 plaatsen ter beschikking voor minder draagkrachtige
mensen.
Dan is het woord aan Jan Martin van Rees, de huidige wijkwethouder. Hij stelt zichzelf voor en deelt
mee dat hij nog 4 jaar doorgaat. Hij vertelt over zijn portefeuilles en de plannen waar hij mee bezig
is/gaat. Hij is samen met alle wijkregisseurs bezig met het plan “Leefbare wijken”. Hierbij wordt ook
contact gezocht met de sociale partners. Tevens spelen clubs en organisaties die in de wijk actief zijn
een rol. Aan openbare ruimtes zal meer aandacht worden gegeven. En er wordt per wijk een wijkplan
opgesteld.
Vraag: Wat is de visie van de wethouder op de te bouwen woningen aan de Ary Schefferstraat? In de
Gemeente Almelo is een woonvisie vastgesteld, dit houdt in dat er voor 2035 1600 woningen bij
moeten komen. Hierbij gaat inbreiding voor uitbreiding, dwz bouwen op lege plekken in de stad.
Door het stoppen van het plan “Waterrijk” ligt de aandacht nu hierop. Daarom liggen er bouwclaims
op diverse plekken. De gemeente moet deze plekken, waarvan dit er 1 is, invullen. Hier ligt ook een
opdracht van minister De Jonge aan ten grondslag. De provincie heeft besloten om in Overijssel
60.000 woningen te bouwen, waarvan 20.000 in Twente. En dan vooral in de grote steden. In de
spoorzone komen 1000 woningen en in de binnenstad 500. Hierbij moet de leefbaarheid wel
gewaarborgd blijven. Aan de argumenten waar de wethouder mee komt, hebben de omwonenden
van het terrein aan de Ary Schefferstraat echter niets. De omwonenden voeren oa aan dat de
bewuste plek de enige veilige speelplek in de buurt is, waar men de kinderen ook in de gaten kan
houden. Volgens de wethouder kan echter 50 meter verder ook veilig gespeeld worden en dan met
name op het schoolplein. Dit schoolplein is echter buiten de schooluren afgesloten. De wethouder
gaat dit nakijken.
De koopprijs van de nieuwe woningen daar zouden tussen de 3 en 3,5 ton komen te liggen. Ook
worden zelfs bedragen tussen de 4 en 4,5 ton genoemd??
De gemeente wil graag betaalbare woningen toevoegen maar woningen voor deze prijs zijn voor de
meeste mensen niet te betalen. Om het bewuste terrein staat ook een muurtje, wat vaak gevaar
oplevert. Dit muurtje mag echter niet afgebroken worden (monumentenzorg?).
Er zitten blijkbaar veel haken en ogen aan het hele plan, wat een uitgebreide discussie oplevert. De
omwonenden zijn het geheel niet eens met de wethouder.
De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn betoog en geeft het woord aan Sylvia Schuite,
wijkregisseuse van de gemeente.
Sylvia stelt 2 jonge collega’s van haar voor: Daphne Morskieft en Roos Kruizinga. Zij doen een
onderzoek naar bewonersparticipatie. Zij onderzoeken of er nog meer mensen betrokken kunnen
worden bij diverse bewonersinitiatieven. De resultaten zullen tzt bekend worden gemaakt.
Sylvia merkt nog op dat de Ossenkoppelerhoek het uitstekend voor elkaar heeft met de vele
activiteiten en vrijwilligers. De wijkcommissie van de Schelfhorst daarentegen is door gebrek aan
vrijwilligers en initiatieven opgeheven.
De voorzitter bedankt Sylvia en geeft het woord aan Petra ter Keurs .
Petra ter keurs woont aan de Koedijk 1 en heeft bij haar boerderij een pluk- en eettuin gerealiseerd.

Samen met haar partner Herman en een vriendin (Metha) zijn ze een pluk- en eettuin begonnen.
Het doel is meer groen, bloemen, groenten en insecten in de wijk terug te brengen. Ze hebben
basisscholen benaderd met als gevolg dat verschillende kinderen in de tuin actief zijn. Ook de
leerkrachten zijn enthousiast en zijn van plan natuurlessen in de tuin te gaan geven. Wijkbewoners
die geïnteresseerd zijn kunnen ten allen tijde een kijkje nemen in de tuin en eventueel zelf een
handje helpen. De totstandkoming van deze tuin is mede te danken aan een gift van het ter ziele
gegane Rembrandtfiësta. Dit geld is tevens gebruikt voor de oprichting van een stichting.
De eettuin omvat groenten en fruit. Het is de bedoeling dat het een multiculturele tuin wordt.
Vraag: in hoeverre is er contact met het Natuurhuus? Er is contact via “de groene loper”.
Zijn er vaste momenten dat er mensen bezig zijn? Voor bv. onderhoud? Hiervoor kan de website of
de Facebookpagina worden geraadpleegd. De vraag is wel hoelang deze tuin in stand kan blijven. De
grond is nl in bruikleen van de gemeente.
Op 24 mei as krijgt dit geheel een vervolg, want de volgende wijkplatformavond wordt gehouden aan
de Koedijk 1, bij de pluk- en eettuin.
De voorzitter bedankt Petra, Herman en Metha en overhandigt nog een attentie.
Verenigingszaken:
Verslag van de vorige wijkavond, te vinden op de website: geen opmerkingen.
Het verslag wordt met dank aan de notulist goedgekeurd.
Rondvraag: Is er iets besproken bij de kinderboerderij? Daar sliep nl een dakloze man in de
kapschuur. Tevens zijn er zaken vernield. De politie kon helaas niet ingrijpen door onderbezetting.
Sylvia: er zijn een aantal mensen bij elkaar geweest, oa de politie. Er is echter nog geen blijvende
oplossing gevonden.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een gezellige nazit met een drankje en
hapje, waarbij tevens geproost wordt op het nieuwe jaar.

Total Page Visits: 2843 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.