Verslag wijkplatformavond van 23 januari 2019

 

Jan Aaldenberg opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.

Jan is amateur genealoog en doet stamboomonderzoek. Hij geeft vanavond een presentatie over “Ons DNA”. De presentatie wordt verlucht met veel oude foto’s.

In de genealogie zijn veel begrippen met een bijzondere betekenis. Er worden een aantal voorbeelden gegeven.

In een stamreeks kan men zien wie o.a. de voorouders zijn.

Een kwartierstaat gaat van heden naar verleden. Men begint bij zichzelf en gaat dan naar de ouders, grootouders, enz. Zo heeft men 50% van het DNA van elke ouder en slechts 12,5 % van elke grootouder.

Aktes worden als volgt bewaard:

overlijdensaktes – 50 jaar, huwelijksaktes – 75 jaar en geboorteaktes – 100 jaar.

Vervolgens geeft Jan een aantal voorbeelden van bronnen en archieven, waaruit men informatie kan halen. Op de site “Wie was wie” kan men zien hoeveel personen er zijn met dezelfde familienaam.

Soms staat er in een akte in de kantlijn wat bijgeschreven. Aangeraden wordt om dit goed door te lezen, aangezien er belangrijke informatie in kan staan.

Er zijn ook open archieven, die men gemakkelijk kan benaderen en veel informatie geven.

Jan geeft een voorbeeld van informatie over zijn familie en voorouders.

Uit het Nationaal Archief kunt u ook veel informatie halen. Men kan in dit archief op alle namen zoeken. Delpher.nl is een site, afkomstig van de Koninklijke bibliotheek in samenwerking met het Nationaal Archief. Deze site geeft informatie over bv de naam van een boek, krantenartikelen, enz. Ook kan men zoeken op wijk e.d. In de eigen wijk heeft iedereen namelijk een profiel en dat heet ook dna.

Op de site “Tijdreis” van het Kadaster kunt u als het ware door de tijd reizen dmv kaarten.

Via deze site is Jan er bv achter gekomen dat het laatste stuk van de Weezebeek vroeger Molenbeek heette.

Op de site hisgis.nl (van het Kadaster) staan ook zeer oude kaarten en tevens kadastrale gegevens. Het geheel is een zeer boeiende presentatie, waarbij nog opgemerkt wordt dat alle gepresenteerde sites en instituten openlijk toegankelijk zijn.

Voor een volledig overzicht van alle van belang zijnde sites en archieven wordt verwezen naar de bijlage bij dit verslag.

Voorzitter Nico van de Vliet bedankt Jan en overhandigt hem een attentie.

De voorzitter wenst iedereen nog het allerbeste voor het nieuwe jaar.

Dan is het woord aan de wijkwethouder Arjen Maathuis. Deze heeft een medewerkeer Hans Veldscholten meegenomen. Het doel van hun presentatie is uitleg geven over de verkeersproblemen rond het Vincent van Goghplein en de Titus Brandsmahof.

Alle gewenste maatregelen brengen veel kosten met zich mee.

De lampjes voor de zebrapaden zijn besteld en worden na de vorstperiode geplaatst. In 1e instantie alleen op de Windmolenbroeksweg en de 3 zebrapaden op de Rembrandtlaan nabij

het Vincent van Goghplein. Drempels in de hoofdwegen kunnen niet worden gerealiseerd ivm de doorstroming. Er wordt wel gekeken naar plaatselijke kleine oplossingen. De voorzitter merkt nog op dat er bij de mensen wel behoefte is aan oplossingen, mede gezien de ongevallen die hier hebben plaats gevonden. Er schijnt tegenwoordig wel veelvuldig op snelheid gecontroleerd te worden dmv lasers. Flitspalen kunnen ook veel problemen verhelpen, alleen kan de gemeente hier niet veel mee, aangezien dat een zaak is van het Openbaar Ministerie. Vraag: wordt er op de 30 km wegen ook gecontroleerd? Daar wordt nl veelvuldig hard gereden. In 1e instantie wordt daar niet gecontroleerd.

Een probleem bij zebrapaden is ook de verlichting. De lantaarnpalen staan vaak verkeerd afgesteld, zodat er donkere plekken zijn. Als men bv vanuit de Ledeboerslaan richting de Titus Brandsmahof rijdt, rijdt men als het ware in een donker gat. Kunnen hier misschien betere armaturen geplaatst worden? Antwoord: hier wordt aan gewerkt. De gemeente is nl bezig om alle straatverlichting om te bouwen naar ledverlichting. Vraag: is het misschien een goed idee een keer een artikel te plaatsen in Almeloos weekblad over de verlichting en de plannen hiermee van de gemeente? Daar zal over worden nagedacht.

De brug in de Windmolenbroeksweg moet nog aangepakt worden. Het wachten was op de aannemer die nog bezig was met de van Rechteren Limpurgsingel. Verwacht wordt dat er in het 1e of 2e kwartaal van dit jaar wordt begonnen met de brug.

Ook het zebrapad van de Windmolenbroeksweg naar de parallelweg ter hoogte van de Rembrandtlaan zal worden aangepakt, aangezien hier veel ouders met kinderen oversteken.

De voorzitter bedankt de wethouder en Hans Veldscholten.

De voorzitter merkt nog op dat de parkeeroverlast bij het waterschap ook aangepakt gaat worden.

Sylvia Schuite: De wijkwethouder wil een wijkspreekuur houden in het winkelcentrum. De 1e keer is op donderdagavond 14 februari van 19 – 20 uur. Locatie is tussen Subway en Blokker.

Het maandelijkse wijkspreekuur van Handan, Sylvia en Henk Buis is voortaan op de 1e woensdag van de maand van 10.45 – 12 uur in het winkelcentrum. De Schoolstraat gaat nog dit jaar op de schop. Eerst wordt nog gewacht op de afwerking van de Nieuwstraat. De bewoners van de Schoolstraat denken mee een de reconstructie.

Over de Heemde is niet veel nieuws te vertellen. Er zijn in totaal 4 plannen, waarover nu verder wordt nagedacht.

Vraag: In het verleden was er het project “Ossenkoppelerhoek voor iedereen”. Wat is er nu, na 10 jaar, nog van overgebleven of wat is er van geworden? Antwoord: Er is nu een zorgproject/overleg, wat gecoördineerd wordt door Handan. Indien nodig kan ook het wijkplatform ingeschakeld worden.

Verenigingsperikelen: het verslag van de vorige avond wordt goedgekeurd. Op de volgende wijkplatformavond staat de bestuursverkiezing weer op het programma. Er zijn dan 1 of meer aftredenden. Denkt u aub na of een bestuursfunctie misschien wat voor u is. U kunt altijd contact opnemen via de secretaris (zie voor emailadres de website www.veurbode.nl).

Er heeft zich iemand gemeld uit de Beeklustlaan, die graag een soort burendag voor deze straat wil organiseren.

Werkgroepen: Verkeer en Milieu heeft geen verdere bijzonderheden.

Rembrandtfiësta zegt in totaal € 15.000 nodig te hebben voor deze dag. Men is nu op zoek naar sponsors. Versierde fietsen: hulp bij onderhoud en verzorging is zeer gewenst.

Dan is het tijd voor de rondvraag: Kan er meer aandacht worden gegeven aan deze avonden? Graag vermelding van de hele agenda op de website en zo mogelijk ook in de krant. Op de facebooksite graag een link naar de website.

Er is ook een poging gedaan om contact te leggen met andere wijkcentra/-besturen. Nico is hier nog mee bezig.

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng en sluit de bijeenkomst. Hij nodigt iedereen uit voor nog even napraten onder het genot van een drankje en hapje.

Total Page Visits: 526 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.