Verslag wijkplatformavond Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld van 14 juni 2017

Voorzitter Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.

Er is 1 wijziging in de agenda: Ingeborg Askes zal eerst aan het woord komen ivm het slagen van haar dochter. Ingeborg is coördinator van de Brede Buurt School en van de Verlengde Schooldag. In haar presentatie zal zij uitleg geven over het begrip Verlengde Schooldag en over de nieuw opgerichte jeugdraad. De verlengde schooldag houdt in dat er na schooltijd nog een uur lang leuke activiteiten aan de kinderen worden aangeboden.

Er zijn in Almelo 4 aandachtswijken: Nieuwstraatkwartier/Ossenkoppelerhoek, de Riet/Nieuwland, Sluitersveld en de Wierdensehoek. De aangeboden activiteiten zijn o.a. muziek, creatief, sport/beweging, taal, techniek, koken, sociaal emotioneel – dit in samen werking met de Kunsten Kaliberschool. De activiteiten worden door de kinderen zelf aangedragen. Per schooljaar betreft het 4 periodes van 6 weken. De kosten zijn € 2,50 per 6 weken. Het is niet vrijblijvend. Na opgave is men wel verplicht te komen. Na elke periode vindt er een evaluatie plaats door de docent en 1x per jaar door de VSD schoolcoördinator met de (freelance) docenten.

De Brede Buurtschool is een samenwerkingsverband van alle organisaties die werken met kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar in de wijk.

In februari 2017 is er in de wijk een jeugdraad opgericht. Deze bestaat uit kinderen van 3 scholen in de wijk en komt 1x per maand bij elkaar. De jeugdraad werkt vanuit de gedachten- en belevingswereld van het kind. De kinderen dragen dan ook zelf de onderwerpen aan waarover gesproken zal worden. De jeugdraad zal af en toe aansluiten bij de reguliere bestuursvergaderingen van het wijkplatform.

Thans gaat men over van Brede buurtschool naar Integraal Kind Centrum (IKC). In deze wijk wordt dat IKC Ossenkoppelerhoek. De BBS/IKC heeft dit jaar voor het eerst een open dag gehouden met alle scholen in de wijk.

Vraag: is er een minimum en maximum aan het aantal activiteiten? Ja zeker, de docent geeft dit aan.

Nico bedankt Ingeborg voor haar presentatie.

Vervolg oorspronkelijke agenda met de mededelingen: Ivm het stopzetten van de papieren uitgave van de Veurbode zal het verslag van de wijkplatformavond op de website worden geplaatst – www.veurbode.nl. Ook zal het per mail worden toegezonden aan diegenen die op deze avond aanwezig zijn.

Vraag aan Henk Buis (=afwezig): Is er al iets bekend over de oorzaak van het dodelijk ongeluk eerder dit jaar bij de Titus Brandsmahof? Antwoord vanuit het publiek: Dit zal pas na de zomervakantie komen.

Vanuit de werkgroep Verkeer en Milieu is er geen nieuws te melden.

Rembrandfiësta: Vrijdagavond 16 juni is er een vrijwilligersavond in de Driehoek.

Opmerking van Jan Aaldenberg: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met buurtbewoners. Het blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van Wijkbuurtpreventie. Henk Buis en Jan Aaldenberg hebben van Ptissam Tazi uitleg gekregen over de wijk-app van de Wierdensehoek. Deze app heeft veel mogelijkheden en kan wellicht iets betekenen voor onze wijk. Misschien zelfs een oplossing voor de Veurbode.

Jan Aaldenberg was op de publieksbijeenkomst over de wijkcentra in de raadszaal.

Oproep naar de raadsleden: kom eens kijken in de wijk, wat hier speelt (op deze wijkavond waren de LAS en PVA trouwens wel vertegenwoordigd).

N.a.v. het visiestuk Schelf 2.0 is er nu ook een visiestuk Driehoek 2.0 gemaakt.

Voorzitter: Wij moeten breder kijken naar wat er speelt in de wijk. Het aantal bijeenkomsten van 4 per jaar is misschien wat te veel. Wellicht is een oplossing 3x per jaar een bijeenkomst met een mogelijkheid voor een extra avond bij calamiteiten o.i.d.

Hierna is het woord aan Sylvia Schuite van de gemeente. Christien van Wijk, de wijkwethouder is vanavond helaas verhinderd. Op het terrein van de Smorre is een straatspeeldag georganiseerd. Deze was erg druk bezocht met veel kinderen en was erg gezellig. Over een nadere invulling van het terrein wordt nog nagedacht. Het terrein naast de Compaan is thans in ontwikkeling. Er zijn reeds bloemen ingezaaid. Sylvia vindt het jammer dat de Veurbode is gestopt na 40 jaar en bedankt de aanwezige redactieleden Helma Weinreder en Guus Verwers voor hun inzet en overhandigt een attentie. De overige redactieleden zullen de attentie later overhandigd krijgen.

Helma bedankt Sylvia en deelt mee dat zij nog wel de website www.veurbode.nl blijft beheren en tevens de facebookpagina “Ossenkoppelerhoek is onze wijk” blijft verzorgen.

In de weekkrant Hallo Almelo zal maandelijks een stukje gewijd worden aan de wijk.

De nationale burendag wordt dit jaar in onze wijk gehouden op 23 september. Het wijkplatform zal daar ook met een kraam staan.

Mededeling Jan de Jager: De gemeente is bezig met de actie steenbreek. Dit houdt in: in particuliere tuinen stenen er uit en groen ervoor in de plaats.

Hierna is het pauze.

Na de pauze is het woord aan Gerard Leerkes van de Ambulance Dienst Oost. Hij vertelt iets over reanimatie en de AED’s. Begrip Burgerhulpverlener: Dit is iemand die bij een hartstilstand via de mobiele telefoon oproepbaar is en kan reanimeren en een AED bedienen. Bij een noodoproep krijgt de BHV’er bericht via een speciale app en krijgt informatie waar de patiënt zich bevindt en waar de dichtstbijzijnde AED hangt.

Herkennen hartstilstand: bewusteloos, reageert niet op aanspreken of schudden, ademt niet of niet normaal. Bij een hartstilstand is de persoon nog 10 sec. aanspreekbaar en is dan ineens weg. Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. De hersenen krijgen te weinig of geen zuurstof meer en na ca 4 – 6 minuten is er onherstelbare schade.

In Twente is de afspraak dat bij een noodoproep de ambulance binnen 5 minuten ter plaatse is. Daarom staan er in het buitengebied soms ambulances paraat langs de weg.

Bij een hartstilstand zijn er 4 stappen: 1 – bel 112, 2 – reanimatie, 3 – snel defibrilleren en 4 – zorgen dat de patiënt snel in het ziekenhuis komt.

Bij reanimatie zijn de stappen: 1 – bewustzijn bepalen, 2 – mond op mond beademing en 3 – hartmassage. Vanuit de Ambulance Dienst Oost is er een oproep voor Burgerhulpverlener (BHV’er). In de wijk Groeneveld zijn 4 AED’s. De AED geeft zelf de te volgen stappen aan.

Aanmelden voor BHV’er kan via de website www.hartslagnu.nl. De ambulances beschikken thans over een apparaat dat de hartmassage overneemt. Bij de Stichting Hulpverlening Almelo kan men zich aanmelden voor een basiscursus reanimeren.

Vraag: Er hangen wel overal AED’s maar slechts weinig mensen kunnen reanimeren. Klopt, daar wordt nog aan gewerkt.

Vraag: Is iemand die gereanimeerd is ook kwetsbaarder voor de toekomst? Hoe sneller de hulp, hoe minder schade, dus hoe minder kwetsbaarder.

Voor een foto impressie klik hier

Total Page Visits: 494 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.