Verslag wijkplatformbijeenkomst 22 januari 2020

Voorzitter Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Het thema voor dit jaar zal liggen op het begrip eenzaamheid. In dit kader wordt er een presentatie gehouden door mw. Ine Bonke van Dementie Twente.
Deze presentatie is een samenwerking van Dementie Twente en Coalitie Erbij.
Dementie Twente is een samenwerkingsverband van 40 zorgorganisaties in Twente. Alle 14 Twentse gemeenten zijn vertegenwoordigd in een dementievriendelijke samenwerking. De Coalitie Erbij houdt zich bezig met eenzaamheid en tevens met dementie. Wanneer is er sprake van dementie? Bij dementie moet je niet alleen denken aan vergeetachtigheid maar ook aan organiseren, plannen, enz. Het verstoort je dagelijkse leven.
Opmerking: het komt veel voor dat mensen het verborgen weten te houden. Mensen kunnen dat aardig verbloemen.
Ine Bonke vraagt altijd eerst om koffie bij een eerste bezoek. Dit vereist nl veel
handelingen, waarbij, indien er sprake is van dementie, mensen al gauw door de mand kunnen vallen. Landelijk wordt verwacht dat in 2050 ± 300.000 tot 500.000 mensen dementie hebben. Er zijn nog geen medicijnen die dementie tegengaan. Wel om de ziekte enigszins te stabiliseren.
Vraag: veel ouderen spelen rummikub. Werkt dit vertragend?
Antwoord: nee dat niet, maar het houdt het brein wel in een goede conditie.
Van alle mensen met dementie woont 74% nog thuis. Het is mogelijk om mantelzorgers erbij te betrekken, maar dat vereist 2 á 3 personen per geval. Daarvan is 52% zwaar belast en 3% overbelast. Er zijn vormen van dementie waarbij de mensen denken alles nog te kunnen. Daarnaast zijn er mensen die beseffen dat ze de grip op hun leven verliezen. Er is een cursus waar men zich voor op kan geven en die ook in Almelo uitgerold gaat worden: “Goed omgaan met dementie”, waarbij goed staat voor: Geruststellen, Oog contact maken, Even meedenken, Dank je wel zeggen (dat ik mocht helpen). Zie ook www.samendementievriendelijk.nl.
Opmerking: Bij sommigen gaat het in het begin langzaam en dan ineens heel hard. Dit is per persoon verschillend. Er zijn 2 hoofdsoorten: Vasculaire dementie, wat te maken heeft met de bloedvaten.
En Alzheimer, waarbij het soms ineens heel snel achteruit kan gaan. Er zijn overigens wel 50 soorten dementie.
Vraag: vroeger sprak men vaak van aderverkalking, wat werd daarmee bedoelt?
Antwoord: dat is vasculaire dementie.
Eenzaamheid: stelling = eenzaamheid is als men dat zelf zo voelt. Het is iets subjectiefs, een negatief gevoel. Er bestaat ook sociale eenzaamheid. Dit is te weinig betekenisvolle contacten hebben, te weinig mensen spreken. Existentiële eenzaamheid is twijfelen aan de zin van je bestaan. Het is meestal een vicieuze cirkel: er is sprake van langdurige eenzaamheid. Hierdoor neemt het isolement toe. Gevolg: men is minder in staat voor zich zelf te zorgen en niet ook niet in staat dit te doorbreken. Eenzaamheid is een welzijns- en gezondheidsprobleem. Armoede kan ook een aanleiding zijn voor eenzaamheid.
Voorzitter Nico bedankt mw. Bonke voor deze zeer interessante presentatie en overhandigt haar een presentje.
Hierna is het woord aan de wijkwethouder Arjen Maathuis.
– Schoolstraat: men is er uit met bewoners inzake parkeerplekken en bomen.
– Kermis: deze keert dit jaar niet terug op het Rembrandtveld maar gaat weer naar de vernieuwde binnenstad.
– Van Goghplein: er is geld opgenomen in de begroting om de verkeerssituatie aan te pakken. De ingang voor de bevoorrading zal worden aangepakt. Ook is er geld beschikbaar voor snelheidsbeperkende maatregelen in/op de Windmolenbroeksweg.
– De invalidenparkeerplaatsen bij de Titus Brandsmahof zijn te smal, evenals die op het binnenplein. Ook staan er vaak auto’s op verkeerde plekken.De gemeente claimt 3 ruimtes (voor 15 ambtenaren) in De Driehoek. Dit is echter gebeurd
zonder overleg met de vrijwilligers, die hier ook gebruik van maken. Arjen Maathuis zal dit terugkoppelen naar de verantwoordelijke ambtenaar.
Hannie Snel is al 10 jaar bezig met het taalproject. Nu zijn plotseling de lokalen, waar het taalproject gebruik van maakt, leeg. Arjen geeft toe dat de communicatie anders had gemoeten. In deze ruimtes komen 5 dagen per week wijkcoaches te zitten, evenals de schuldhulpspecialisten. Zij behoren tot de wijkteams die ook in de Driehoek komen te zitten. Vanaf maart komt meer informatie over o.a. dagen, tijdstippen, enz.
Vraag: komen er zoveel ambtenaren dat deze 3 lokalen constant bezet zijn?
Dit weet Arjen ook niet en zal deze vraag daarom meenemen naar de gemeente.
– Wijkspreekuur: hier zijn redelijk wat wijkbewoners op af gekomen. In het komende voorjaar zal er een nieuwe ronde komen.
– Vraag: op de Rembrandtlaan wordt ’s-avonds van 9 tot 12 uur geraced. Dit levert regelmatig levensgevaarlijke situaties op. Kunnen hier geen drempels geplaatst worden?
Antwoord: Nee, helaas. Dit is een 50 km weg en een belangrijke route voor hulpdiensten. Er wordt wel gelaserd. Belangrijk: noteer kentekens, zodat de eigenaren bezoek kunnen krijgen van de politie.
– Voorzitter Nico: hoe zit het met de planning van vervanging van de straatverlichting?
Antwoord: Dit jaar begint men met de chicane in de Windmolenbroeksweg. Wanneer de ledverlichting komt is nog niet bekend. De defecte en missende reflector knipperlichtjes bij de zebrapaden rondhet Van Goghplein zijn reeds doorgegeven aan de gemeente.
Nico bedankt de wethouder en gaat over naar de verenigingszaken.
Er zijn geen ontvangen en/of verzonden stukken. Over de werkgroepen zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
Mededeling Gerda Kleinburink: de bewonerscommissie van de Titus Brandsmahof is in verband met gezondheidsredenen van de voorzitter en de secretaris opgeheven.
Het verslag van de vorige wijkavond is akkoord bevonden. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Aangezien er niets meer aan de orde is en er geen vragen meer zijn sluit voorzitter Nico de bijeenkomst en nodigt iedereen uit voor een gezellige napraat onder het genot van een drankje en hapje.

Total Page Visits: 1906 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.