Verslag wijkavond Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld 26 oktober 2022

Voorzitter Johan de Ruiter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Het verslag van de vorige wijkavond (25 mei 2022) geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen.
Dank aan de notulist.
Het woord is aan de wijkagenten Jeroen Kamp en Tim van Kammen. Jeroen is wijkagent voor de
Ossenkoppelerhoek tot de HR Holstlaan. Tim is wijkagent voor het deel van de Ossenkoppelerhoek van de HR Holstlaan tot de spoorlijn en het Rietstation. Daarnaast heeft hij ook nog het Nijrees en Bornerbroek. Men kan, indien nodig, hen bereiken op de volgende 06 nummers:
Jeroen Kamp – 06 10408746 en Tim van Kammen – 06 51301372
Vraag: Wie gaat er over foutparkeren? Dat is in 1 e instantie de Gemeente.
De wijkagenten zijn ± 8 uur per week actief in de wijk. Hun vaste kantoor is het politiebureau.
Tegenwoordig wordt ong. 90% van de tijd besteed aan noodhulp. Vroeger was dit andersom. Er is wel sprake van onderbezetting.
Vraag: zijn jullie genoeg in de wijk aanwezig? Ja zeker, want het is gebleken dat deze wijk tot de beste van Almelo behoort.
Opmerking: Buurtbewoners hebben veel overlast van voetbalsupporters. Deze overlast duurt vaak tot 2 uur ’s nachts. Advies: Wel aangifte doen, anders worden de problemen bij de politie niet bekend.
Vraag: Er is nogal veel overlast van alcoholgebruikers bij en in de koepel van het Beeklustpark.
Is hier wat aan te doen? Er zal een oplossing gezocht moete worden. Advies: wel melden. Er komen veel meldingen over binnen. Daarom zal er streng gecontroleerd moeten worden. De politie is er druk mee bezig. Ook bij de kinderboerderij heeft men er last van. De overlastbezorgers lopen soms achterom zo de bedrijfsruimten binnen. Ze werken niet bepaald mee aan een oplossing.
Wie de wijkagenten een WhatsApp bericht wil sturen, moet wel zijn/haar naam en adres in het bericht vermelden.
Opmerking: Bij overlast in of bij het stadion is in het weekend niemand te bereiken. De ODT
(Omgevingsdienst Twente) moet dit eigenlijk afhandelen, maar deze dienst is in het weekend niet te bereiken. Dan blijft alleen de politie over. Bij milieuklachten bellen met de Milieudienst Overijssel, tel 038 4252423 (dit is de Milieuklachtenlijn). Zij zijn bevoegd en deskundig om te helpen.
De wijk Het Groeneveld valt voor de politie onder de Windmolenbroek. Bij problemen en vragen kan men bellen met het algemene nummer van de politie: 0900 8844.
De voorzitter bedankt de agenten en overhandigt hen een attentie.
Hierna is het woord aan Sjaak Tjeerdsma, groenbeheerder bij de Gemeente.
Bij groenklachten kan men dit melden door een online een klachtenformulier in te vullen op de
Website van de gemeente. Bij vragen kan men ook bellen met klantbeheercontact via het algemene nummer van de Gemeente: 0546 54 11 11.
Er zijn verschillende projecten in de wijk, waar met bewoners wordt samengewerkt.
Vraag: hoe snel wordt gereageerd op een melding? Antwoord: meestal binnen 1 à 2 dagen.
Vraag: Als de grasmaaier is geweest blijft er veel gemaaid gras liggen, ook op de trottoirs. Bij regen wordt het dan vaak erg glad, met af en toe een valpartij tot gevolg. Hier zal extra aandacht aan worden besteed. Opmerking: het blad wordt bijeen geblazen en later opgezogen. Alleen dicht bij de bomen blijft het vaak liggen. Dit komt omdat de machine niet zo dicht bij de stam kan komen. Hier zal nog verder aandacht aan worden besteed.
Vraag: Waarom staan er in onze wijk slechts 2 bladkorven en in andere wijken veel meer?
Er wordt gekeken waar het meeste aanbod van blad is. Bij veel blad kan men eventueel de Gemeente
bellen die het dan laat ophalen.

Vraag: In het Beeklustpark staan een aantal zeer grote bomen. Deze verliezen nogal eens dikke takken. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Door de droogte hebben de bomen veel te lijden gehad. Maar dit zal worden gecontroleerd.
De voorzitter bedankt Sjaak en overhandigt hem een attentie.
Hierna is het woord aan Lise Hendriks van het Sociaal Wijkteam. Zij heeft in bijna alle wijken van Almelo al gewerkt. Privé heeft ze ook een sterke sociale binding met de wijk. In het verleden is al eens uitgebreid aandacht besteed aan het Sociaal Wijkteam.
Bij vragen kan men de Gemeente bellen, tel 0546 54 11 11, en vragen naar de WMO.
Deze afdeling zet de vraag dan door. Ook kan men dagelijks van 9 tot 12 u binnenlopen bij het wijkcentrum De Driehoek, waar een aantal mensen klaarstaat bij hulpvragen.
De voorzitter bedankt Lise en overhandigt haar een attentie.
Kascontrole: De kascommissie, bestaande uit Jan Aaldenberg en Hans van Riet, heeft de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben vastgesteld dat de kasadministratie aan alle eisen voldoet en stelt dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen. Het bestuur gaat hiermee akkoord.
Verkiezing nieuw kascommissielid: Jan Aaldenberg heeft 2 jaar zitting gehad in de kascommissie en treedt daarom af. Betty Moelard meldt zich aan als nieuw kascommissielid, zodat de kascommissie nu bestaat Hans van Riet en Betty Moelard.
Dan is het woord aan Sylvia Schuite, wijkregisseur bij de Gemeente. De wijkwethouder Jan Martin van Rees is helaas verhinderd.
De wijkcoördinator van Avedan, Anne Marie Pleyhuis is wegens ziekte afwezig. Ze heeft long covid.
We wensen haar veel sterkte en beterschap. De voorzitter heeft haar inmiddels een bloemetje gestuurd.
Het braakliggende terrein aan de Schefferstraat: het is nog steeds de bedoeling dat hier woningen worden gebouwd. De aanwonenden hebben hiertegen een zienswijze ingediend bij de Gemeente. Er is inmiddels een hoorzitting geweest met de Raad. Nu is het verder afwachten wat de Raad beslist.
Aan de Frans Halsstraat zijn door Beter Wonen nieuwe huizen gebouwd. De inrichting van het terrein wordt nog verder bekeken.
Aan de Willem van Konijnenburgstraat is inmiddels een nieuwe speeltoestel geplaatst.
Aan de Pieter Lastmanstraat komt ook een nieuwe speeltoestel.
Vrijdag 28 oktober was er een Halloween party bij De Driehoek. Ook is er een Halloween party gehouden aan de Constantijn Huygenstraat. Dit was een groot succes.
Opmerking: Jammer dat we wijkwethouder er niet is. Hij heeft wel een verantwoordelijkheid naar de wijk toe. Oorzaak is veelal drukte. Daar kan je je echter niet altijd achter verschuilen. Hij moet wel prioriteiten stellen. Hopelijk is hij bij de wijkavond in januari 2023 wel aanwezig.
Sylvia is in gesprek geweest met diverse wijkprofessionals over de wijk. Hierbij zijn alle aspecten aan bod geweest. De volgende stap is om verdere acties uit te werken, samen met bewoners.
Als iemand hieraan mee wil werken/denken, meldt u aan!!!
Vraag: De grond achter het waterschapgebouw zou worden aangekocht door de gemeente en een deel zou aangesloten worden op o.a. het Beeklustpark. Hoe staat het daarmee? Sylvia zoekt dit uit.
Opmerking: De verkeerssituatie bij het Van Goghplein en dan met name de parallelweg langs de Windmolenbroeksweg. Hier is sprake van een pilot eenrichtingsverkeer. Maar er wordt nog steeds veel fout gereden. Hierdoor ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. Misschien zijn pijlen op de weg een idee? Sylvia neemt dit mee naar de Gemeente.
De voorzitter: Het bestuur heeft besloten meer de wijk in te gaan met bv bijeenkomsten. Als iemand ideeën heeft, graag melden.
De voorzitter bedankt alle sprekers en aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor gezellige nazit met drankje.
De volgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 18 januari 2023.

Total Page Visits: 2018 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.