Verslag wijkplatformbijeenkomst Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld dd 18 – 01 – 2023

De voorzitter Johan de Ruiter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij spreekt een nieuwjaarswens uit en geeft enkele punten aan waar het wijkplatform zich het komende jaar mee bezig houdt. Deze punten zijn o.a. : Verdiepingssessies, bijeenkomst op diverse locaties, Kleurrijk koken (volgende op 1 februari), plaatsing speeltoestellen (o.a. aan de […]