Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente

Maak jij je zorgen om iemand? Denk jij dat deze persoon psychische hulp nodig heeft? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente. Het Meldpunt onderzoekt of er hulp nodig is en welke hulp nodig is. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Bel dan 112. Melden van zorgwekkend gedrag Je kunt het […]

Verslag wijkavond/jaarvergadering van het wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld

Verslag wijkavond/jaarvergadering van het wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld Voorzitter Nico van de Vliet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Erna Mensen en Kim van der Zee die een presentatie geven over het Sociale Wijkteam. De aanleiding voor deze presentatie is een bijeenkomst van het Armoedepact waar het […]

Wijkplatformbijeenkomst

Agenda wijkplatformavond van woensdag 20 oktober 2021 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Agenda 1. Opening en vaststellen agenda 2. Erna Mensen en Kim van der Zee geven uitleg over het sociale wijkteam. Wat doen ze en waarvoor kunt u een beroep op hen doen? 3. Verdere gemeentelijke informatie […]