Verslag wijkplatformbijeenkomst 22 januari 2020

Voorzitter Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.Het thema voor dit jaar zal liggen op het begrip eenzaamheid. In dit kader wordt er een presentatie gehouden door mw. Ine Bonke van Dementie Twente.Deze presentatie is een samenwerking van Dementie Twente en Coalitie Erbij.Dementie Twente is een samenwerkingsverband van 40 […]