Wijkplatformbijeenkomst van woensdag 16 oktober 2019

Agenda wijkplatformavond van woensdag 16 oktober 2019 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Agenda Opening en vaststellen agenda; Kennismaking met Almelo Sociaal. Presentatie door Mevr. Roeli Kok en Chiel Daanen; Verslag wijkplatformavond van 22 mei 2019; (zie website www.veurbode.nl). Overige verenigingsmededelingen/ ingekomen en verzonden stukken; Mededelingen vanuit werkgroepen en/of […]