Verslag wijkplatformavond van 22 mei 2019

Voorzitter Nico opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. De eerste spreekster van de avond Patricia Pol, die, sinds vorig jaar, als fractievoorzitter van Forum voor Rechts in de gemeenteraad zit. Zoals de naam al zegt ligt bij Forum voor Rechts de nadruk op het rechtse gedachtengoed, waarbij echter zorg en armoedebestrijding ook […]