Agenda wijkplatformavond van woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur

  Agenda wijkplatformavond van woensdag 14 juni 2017 om 19.30 uur in het wijkcentrum De Driehoek aan de Jan Tooropstraat. Thema “Kind in de wijk” Deze avond zal Ingeborg Askes van Scoop/Welzijn een PowerPointpresentatie geven over de Brede Buurt School/verlengde schooldag en de nieuwe opgerichte jeugdraad. Daarna komt de Ambulance Dienst Oost uitleggen wat er […]