Kleurrijk koken

Dag Allemaal, Kleurrijk Koken staat weer voor de deur. Op woensdag 22 maart kunnen jullie voor 7 euro om 17.30 uur weer aanschuiven bij de Driehoek.   Deze maand staat de Surinaamse keuken op het menu.   Je kan je opgeven tot uiterlijk zondag 19 maart via dit e-mail adres.   Hopelijk tot volgende week. […]

Agenda Wijkplatformbijeenkomst 22 Maart 2017

Thema “Woonontwikkeling in de wijk” De woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph zullen u deze avond uitleg geven over de plannen die zij hebben met de wijk en dan onder andere gericht op Duurzaam Wonen. Agenda Opening en vaststellen agenda. Mededelingen en ingekomen stukken. Goedkeuring verslag wijkplatform bijeenkomst van 30 november 2016. Bestuursverkiezing Wijkplatformbestuur, aftredend zijn   […]

Buurtbemiddeling

Wij zijn blij met ruziënde buren. Sinds vorig jaar oktober is Buurtbemiddeling actief in Almelo. Nu, een half jaar verder maken we de balans op. Is er behoefte aan hulp bij ruzies? Werkt Buurtbemiddeling? Vanaf half oktober 2016 kan iedere inwoner van de gemeente Almelo gebruik maken van Buurtbemiddeling. Het afgelopen half jaar hebben wij […]