Wijkplatformbijeenkomst 30 november 2016

Thema van deze avond: Veiligheid in en om de woning. Jan Aaldenberg (vice voorzitter) opent deze bijeenkomst en heet iedereen welkom. Hij geeft het woord aan Jolanda Borggreve, zij is het aanspreekpunt voor Buurtbemiddeling Almelo. Inmiddels zijn er 15 buurtbemiddelaaars. Zij zijn een aanspreekpunt voor de mensen in de buurt, bij problemen, onenigheden en overlast. […]

Kleurrijk koken

Kleurrijk Koken staat weer voor de deur. Op woensdag 15 Februari kunnen jullie voor 7 euro om 17.30 uur weer aanschuiven bij de Driehoek.   Deze maand staat de Vietnamese keuken op het menu.   Je kan je opgeven tot uiterlijk zondag 12 februari via dit e-mail adres.   Hopelijk tot volgende week.