Wat is Buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar of dreigen te raken. Bemiddelaars gaan met de bewoners in gesprek om tot een oplossing te komen. Wie zijn die bemiddelaars? De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die begeleiden bij een oplossing. Zij luisteren naar beide partijen, zijn neutraal en geven geen oordeel. Voor wie? Buurtbemiddeling is […]

Wijkplatformbijeenkomst 14 september 2016

Nico verwelkomt alle aanwezigen en onze burgemeester Jon Hermans. Hij heeft voor haar een powerpoint presentatie van de wijk. De burgemeester geeft aan dat je voor problemen en of aanmerkingen nog steeds bij haar terecht kunt. Nico legt uit hoe het wijkcentrum tot stand is gekomen en wat er allemaal te doen is en benadrukt […]

Café Doodgewoon

  Op maandagavond 3 oktober a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een Café Doodgewoon in Almelo. Het thema van deze avond is: ‘Levenstestament en volmacht’. Wie regelt je zaken als je niet in de gelegenheid of in staat bent om je eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een […]

Café Doodgewoon’, inloopavond in Almelo

‘   Op maandagavond 5 september a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een Café Doodgewoon in Almelo. Het thema van deze avond is: ‘Rouw en verlies bij ziekte’. Wanneer je te maken krijgt met een ernstige ziekte, heeft dat een hele grote impact op je leven en dat […]