Wijkplatformbijeenkomst 13 juni 2016

Jan Aaldenberg opent deze bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt dat het Rembrandt FiĆ«sta een groot succes was en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet zonder hen was het nooit zo`n succes geworden. Hij vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn op de notulen van de vorige WP avond. Deze zijn […]