‘Café Doodgewoon’, inloopavond in Almelo

Op maandagavond 1 februari a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een Café Doodgewoon in Almelo. Het thema van deze avond is: ‘Gesprekken over afscheid en verlies’. Menigeen moet een drempel over om te praten over het levenseinde, afscheid nemen of verlieservaringen. Dat geldt voor partners onderling, maar ook […]