Wijkplatformbijeenkomst november 2015

Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en bedankt de Beekrede voor hun gastvrijheid. Hij kondigt een paar wijzigingen in de agenda aan waarvan het thema “omzien naar elkaar” is. Evelien van Rijswijk van de Pniëlkerk legt uit welke hulp de Pniëlkerk kan bieden. Dit kan zijn qau vervoer, […]

Expositie Rembrandt schildertjes

De expositie van de rembrandt schildertjes vond deze keer plaats in het nieuwe Stadhuis. Marriëtte Weersink kondigde de entree van Stadsomroeper René Coupee en de schildertjes aan en gaf het woord aan René. René heet iedereen welkom en geeft het woord aan oprichtster Gerda Kleinburink, die het stokje heeft overgedragen aan Marriëtte. Wel blijft ze […]

ab hulp organiseerd….

Wekelijkse activiteiten in wijkcentrum de Driehoek in Almelo Elke donderdagmiddag de mogelijkheid om lekker creatief aan de slag te gaan bij de Creaclub. De middag is van 14.00 – 16.00 uur. De kosten zijn €3,50, inclusief een kopje koffie of thee. Wilt u mee doen? Geef u dan op! Heeft u hulp nodig bij uw […]