Kenniscafé

Voorlichting veiligheid Zwarte Cross tijdens Kenniscafé Evenementen Almelo Promotie organiseert op maandag 12 oktober aanstaande weer een Kenniscafé Evenementen. Bijzondere gast dit jaar is Jeff Hendriks, hoofd veiligheid van de Zwarte Cross. Hij geeft een workshop over zijn ervaringen op het gebied van veiligheid tijdens evenementen. Almelose evenementorganisatoren die dit niet willen missen, zijn van […]

Open dag Hospices

Op zaterdag 10 oktober vindt voor de elfde maal de Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Dit jaar is het thema: “Mijn leven dat jij niet kent……..” Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de palliatieve zorg. Het accent ligt op […]

Burendag Almelooo`se Cuyp groot succes.

Met dank aan de Oranje vereniging en Douwe Egberts, is de Burendag in samenwerking met activiteitengroep Almelooo`se Cuyp, Scoop, Wijkplatform en de Buurtcoaches Ossenkoppelerhoek een groot succes geworden. Het feest begon om 13.00 uur en Jan Aaldenberg praatte de middag aan elkaar. Anja Timmer heeft om 13.30 uur iedereen van harte welkom geheten en alle […]

‘Café Doodgewoon’, inloopavond in Almelo

Op maandagavond 5 oktober a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een Café Doodgewoon in Almelo. Het thema van deze avond is: ‘Hartfalen in de palliatieve fase’ Chronisch hartfalen is een ernstige aandoening waarbij genezing over het algemeen niet meer mogelijk is. Hartfalen patiënten maken echter uiterlijk een minder […]

BOUWACTIVITEITEN VOORMALIGE STADSBANK

  Dec 2014: Iemand vraagt vergunning aan voor interne verbouwing stadsbank Gemeente geeft vergunning af in strijd met bestemmingsplan Ossenkoppelerhoek en wijzigt gebruik “Dienstverlening”. In “Wonen en kantoor, t.b.v. stratenmakersbedrijf”, aldus vermeld in Almelo’s weekblad. Omwonenden kunnen leven met dit gebruik. Echter gemeente vermeldt niet het toestaan van allerlei materiaal op het terrein. Juni 2015: […]