Café Doodgewoon, Het thema is ‘Mantelzorg’

Op maandagavond 7 september a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Twente voor chronisch en ongeneeslijk zieken en hun naasten een Café Doodgewoon in Almelo. Het thema van deze avond is: “Mantelzorg”’ Het verlenen van zorg aan een naaste kan erg zwaar zijn en op den duur zorgen voor overbelasting van de mantelzorger. Soms zelfs zodanig […]