Verslag Wijkplatformbijeenkomst 29-11-2017

Voorzitter Nico van de Vliet opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom,

In het bijzonder wijkwethouder Christien van Wijk en 5 collega’s die zij heeft meegenomen. Christien zal het 1e deel van de presentatie voor haar rekening nemen, waarna haar collega’s het overnemen met een interactief gedeelte. Nico heet tevens de dames van Scoop/Welzijn van harte welkom.

Christien: Het gemeentebestuur heeft gesproken over de veranderingen binnen de gemeente. Was het in het verleden een verzorgingsstaat, thans en in de toekomst gaat het om de participatiemaatschappij. Er zitten veranderingen aan te komen op het gebied van de buurt enz. Qua ontwikkeling van de binnenstad is men nu bezig met fase 2. In fase 3 zal worden nagedacht over invulling van de openbare ruimten. De meeste ideeën komen niet van het gemeentehuis maar zijn/worden aangedragen door de bewoners zelf. Dit geldt echter niet alleen voor de binnenstad maar voor de hele stad – voorbeeld: Almelo Bomenstad. De gemeente moet veranderen en wennen aan nieuwe inzichten en werkwijzen. Wat dit betekent voor o.a. wijkcommissies en wijkcentra wordt nog nader uitgewerkt.

Vraag: Ik kom met een slecht idee. Hoe reageert u hierop? Antwoord: hangt af van het idee.

Vraag: U haalt het “bomengroepje” weer aan. Zij hebben de nodige connecties en krijgen daardoor sneller resultaat dat de gewone burger, die vaak nul op het rekest krijgt. Antwoord: de gemeente zal deze mensen ook moeten aanhoren en zonodig moete helpen. Opmerking: Jaren geleden was er een oproep: hoe maak je de stad onderscheidend van andere gemeenten? Een voorstel was toen: haal het water terug. Nu 30 jaar later komt het inderdaad terug. Een probleem hierbij is altijd het geld, maar gelukkig denkt de provincie geweldig met de gemeente mee.

Een voorbeeld: 25 jaar geleden was er en voorstel om op de groenstrook tussen de Jan Sluiterslaan en de beek een wandelpad aan te leggen. Dit pad is er inderdaad gekomen en wordt nog steeds onderhouden door de bewoners zelf.

Hierna is het woord aan Han Reimerink van de gemeente. Hij en zijn 4 collega’s gaan in gesprek met de aanwezigen over het thema “omzien naar elkaar”. De aanwezigen worden in 4 groepen verdeeld en gaan een half uur in gesprek met elkaar. De resultaten van deze gesprekken vind u in de extra notitie “Omzien naar elkaar”.

Na de pauze is het woord aan Jet en Evelien van Scoop/welzijn. Zij geven een presentatie over “Ik ben Noaber” en “Almelo voor elkaar”. Zij beginnen met de film “Ik ben Noaber”.

Ik ben noaber betekent elkaar helpen, klaarstaan voor elkaar. Men is een aantal jaren geleden begonnen met een pilot in de Riet, maar gezien het succes werd het al snel een stadsbreed project. Bij hulpvragen probeert men altijd hulp in de buurt te vinden, dus echt noaberschap. Vraag: In hoeverre komt dit overeen met projecten zoals het maatjesproject? Daarbij moet men nl aan diverse voorwaarden voldoen. Antwoord: Bij “Ik ben Noaber” is de drempel lager ven er is hele brede hulp mogelijk.

Daarnaast is er nog het project “Almelo voor elkaar”. De slogan hiervan is “Helpen maakt happy. Dit is een project voor vrijwilligerswerk, zowel voor instanties als voor particulieren.

Aanmelden kan online via www.almelovoorelkaar.nl.

Vraag: hoe krijg je contact met mensen die geen pc of iets dergelijks hebben? Antwoord: Er komt info van zorgaanbieders, zorgverleners, van huisartsen, winkelcentra, derden e.d.

Doordat er veel hulpverlenende projecten in Almelo zijn zal er meer coördinatie moeten komen. In het verleden was er bv het project “Ossenkoppelerhoek voor iedereen”. Doel hiervan was om mensen samen te brengen.

Vraag: Dit is een project, maar projecten zijn eindig. Houden jullie hier ook ooit mee op? Antwoord: Dat hangt af van de noodzaak.

Het filmpje “Ik ben Noaber” is ook op Youtube te vinden en staat ook op Facebook.

Er is ook de website www.ikhebeenvraagalmelo.nl. hierop staat o.a. de sociale kaart. Deze website is ook te benaderen via “Almelovoorelkaar”.

Opmerking: In de voormalige Veurbode stond altijd alles wat er te doen is in het wijkcentrum. Misschien is het een idee voor de gemeente om een boekje/brochure uit te brengen zodat iedereen zonder computer hier ook notie van kan nemen.

Verenigingsperikelen: her verslag van de vorige wijkplatformbijeenkomst is goedgekeurd.

Werkgroep verkeer en Milieu heeft op 16 november vergaderd. Het onderzoek naar het dodelijk ongeluk bij de Titus Brandsmahof is nog niet afgerond.

Rembrandtfiësta: het Rembrandtfiësta 2018 zal ivm de Ramadan worden gehouden op 30 juni. Veurbode: Aangezien de Veurbode niet meer bestaat zou er maandelijks een stuk(je) in de krant komen. Het wijkplatform zal hier echter zelf info voor moeten aandragen.

Oproep Helma: De website www.veurbode.nl krijgt, evenals de Facebooksite, zeer weinig aandacht. Gekeken zal moeten worden hoe het bezoek hieraan kan worden verbeterd.

Bij de rondvraag zijn er geen vragen. Voorzitter Nico sluit de bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Voor een foto impressie klik hier

Total Page Visits: 2726 - Today Page Visits: 1

Schrijf een antwoord of commentaar

Uw email adres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.